Goera pilosa er en liten til middels stor vårflue med korte, brede, gulbrune vinger. Arten er funnet nord til Nordland. Larven lever i bekker, elver og sjøer. Den bygger et karakteristisk portabelt hus som har små steiner inkorporert langs sidekantene.

Størrelse

Framvinge hann 7–11 mm, framvinge hunn 8–13 mm.

Kjennetegn

Goera pilosa er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Vingene er korte og brede med kraftig behåring. Vingefargen er ensfarget gulbrun. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i både fram- og bakvingen. Diskcelle finnes i framvingen mens mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet mangler punktøyne. Antennen er kortere enn framvingen. Det første antenneleddet er omtrent dobbelt så langt som hodet, kraftig og hårete. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen, fem segmenter hos hunnen. Hos hannen ligger maxillepalpen tett inntil hodet. Første og andre segment er korte, tredje segment er lengre og noe fortykket. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer. Bakkroppen har en kam med 5–9 slanke, spisse, bakoverrettede tenner på undersiden av det sjette bukleddet. Hos hannen er tennene svært lange, hos hunnen korte.

Forvekslingsarter

Arten skilles fra Silo pallipes ved at framvingen er gulbrun, ikke mørkebrun. Bakvingen hos hannen mangler den langsgående folden med dufthår som finnes hos Silo pallipes. Hos hannen er tennene på undersiden av det sjette bakkroppsleddet lange og slanke, hos Silo pallipes er midterste tann relativt bred og butt og betydelig lengre enn sidetennene.

Totalutbredelse

Arten har vest-palearktisk utbredelse. Den finnes over det meste av Europa inkludert nordvestlige deler av Russland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet i Sør-Norge, Trøndelag og nord til Nordland.

Levested og økologi

Arten lever i bekker, elver og sjøer. Larven bygger et karakteristisk, portabelt hus som består overveiende av sandkorn, men som i tillegg har små steiner inkorporert langs sidekantene.

Flygetid

Begynnelsen av juni til midten av august.

Lokalitet for Goera pilosa ved Ferisfjorden i Vestre Slidre, Oppland

Lokalitet for Goera pilosa ved Snåsavatnet i Steinkjer, Nord-Trøndelag