Colpotaulius incisus er en liten vårflue med smale, spisse, ensfargede eller spettete gulbrune vinger. Arten er funnet spredt over det meste av landet. Larven lever i temporære pytter og diker i næringsrike våtmarksområder. Den bygger et rett, portabelt hus av plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 6,6–8,3 mm, framvinge hunn: 6,5–10,1 mm.

Kjennetegn

Colpotaulius incisus er en liten vårflue med smal og spiss framvinge. Vingen har gulbrun grunnfarge og varierer fra umønstret til svakt mørkspettet. Ribbene er gjerne mørkprikkete og har svarte, utstående hår. Bakvingen er litt kortere enn framvingen og har en dyp innskjæring nedenfor spissen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer. Frambeinene hos hannen er korte og kraftige, og skinnleggen kan foldes inn i en fure med korte, svarte hår på innsiden av låret. Sporen på hannens frambein er ekstra kraftig, mørk og kurvet, mens hunnen har normal spore. Frambeinet til hannen har færre pigger en midtre og bakre bein.

Hunn av Colpotaulius incisus

Lys fargevariant

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre små, gulbrune Limnephilidae-arter, men den kan kjennes igjen på størrelsen (dette er familiens minste art), på innskjæringen i bakvingen og på sporen på frambeinet til hannen.

Lokalitet for Colpotaulius incisus ved Svenningtjønna i Grane, Nordland

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den finnes over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet spredt over det meste av landet.

Lokalitet for Colpotaulius incisus ved Hallingdalselve i Flå, Buskerud

Levested og økologi

Arten lever i temporære pytter og diker i næringsrike våtmarksområder. Larven bygger et rett, portabelt hus av plantedeler.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av august.