Limnephilus coenosus er en liten til middels stor vårflue med relativt brede, nærmest ensfarget gråbrune framvinger, hver med en lys flekk i bakkanten og en mindre, lys flekk i ytterkanten. Arten er vanlig og utbredt over hele landet. Larven lever i små temporære eller permanente dammer i myrområder, i sig og i kilder. Den bygger et svakt buet, portabelt hus av biter av plantemateriale som løv, bark, ved og røtter.

Størrelse

Framvinge hann: 9,1–13,2 mm, framvinge hunn: 9,2–12,7 mm.

Kjennetegn

Limnephilus coenosus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er relativt bred med skrått avskåret vingespiss, og er nærmest ensfarget gråbrun med en lys flekk i bakkanten og en litt mindre, lys flekk i ytterkanten. Nyklekte individer har lyse hårdusker spredt rundt på vingen. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten lar seg vanligvis bestemme på kombinasjonen av relativt brede, ensfarget mørke framvinger med én lys flekk i bakkanten og én i ytterkanten. For sikker bestemmelse bør man imidlertid undersøke genitaliene.

Lokalitet for Limnephilus coenosus på Finse i Ulvik, Hordaland

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig og utbredt over hele landet. Den finnes både i lavlandet og i høyfjellet.

Lokalitet for Limnephilus coenosus i Galtskaret i Gildeskål, Nordland

Levested og økologi

Arten lever i små temporære eller permanente dammer i myrområder, og i sig og kilder. Larven bygger et svakt buet, portabelt hus av biter av plantemateriale som løv, bark, ved og røtter.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av oktober.

Lokalitet for Limnephilus coenosus ved Buvatnet i Berkåk i Rennebu, Sør-Trøndelag