Ecclisopteryx dalecarlica er en liten til middels stor vårflue med brede, mørkt gråbrune framvinger med små gulbrune flekker. Arten finnes spredt i Sør-Norge, primært i indre deler. Larven lever i små elver med stein- og grusbunn. Den bygger et portabelt hus av sandkorn.

Hann av Ecclisopteryx dalecarlica

Nyklekket individ med intakt vingebehåring som forsterker vingemønsteret

Størrelse

Framvinge hann: 8,7–11,5 mm, framvinge hunn: 11,2–12,9 mm.

Kjennetegn

Ecclisopteryx dalecarlica er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er bred og trekantet, og er mørkt gråbrun med små gulbrune flekker. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som, eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 3 sporer.

Hann av Ecclisopteryx dalecarlica

Eldre individ som har mistet vingebehåringen, noe som gjør at vingetegningene fremstår som mer utflytende

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med flere andre små til middels store, gråbrune vårfluer, blant annet Asynarchus contumax og Limnephilus algosus. Den kan bestemmes på sporeformelen, da den er den eneste norske Limnephilidae-arten som har sporeformel 1-2-3.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Øst- og Nord-Europa, inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten finnes spredt i Sør-Norge, primært i indre deler.

Lokalitet for Ecclisopteryx dalecarlica ved Atnaelva i Folldal, Hedmark

Levested og økologi

Arten lever i små elver med stein- og grusbunn. Larven bygger et portabelt hus av sandkorn.

Flygetid

Fra slutten av juni til midten av juli.

Lokalitet for Ecclisopteryx dalecarlica i Snødøldalen i Stor-Elvdal, hedmark