Limnephilus luridus er en liten til middels stor vårflue med smale, brune framvinger med svake lysebrune tegninger. Arten er utbredt i Sør-Norge. Larven lever blant vegetasjon og dødt løv i permanente eller temporære dammer og grøfter. Den bygger et rett, portabelt hus av overlappende plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 10,5–13,1 mm, framvinge hunn: 9,8–13,3 mm.

Kjennetegn

Limnephilus luridus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er brun med svake lysebrune felter på midten, eller med svak, lysebrun spragling over hele vingen. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Hann av Limnephilus luridus

Mørk form.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre små til middels store, brune Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i Sør-Norge.

Lokalitet for Limnephilus luridus ved Gjennestadvannet i Sandefjord, Vestfold

Levested og økologi

Arten lever i permanente eller temporære dammer og grøfter. Larven lever blant vegetasjon og dødt løv. Den bygger et rett, portabelt hus av overlappende plantebiter.

Flygetid

Fra midten av juni til midten av september.