Annitella obscurata er en liten til middels stor vårflue med svært brede, gråbrune framvinger med spredte, stive, utstående hår. Arten finnes spredt i indre deler av Sør-Norge og i Nord-Norge. Larven lever på steinbunn i større sjøer og i bekker og elver. Den bygger et svakt buet, portabelt hus av bark og andre plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 8,3–10,7 mm, framvinge hunn: 9,4–12,3 mm.

Kjennetegn

Annitella obscurata er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er svært bred med avrundet vingespiss, og er gråbrun med spredte, stive, utstående hår. Bakvingen er nesten like lang som framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som, eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 3 sporer hos hannen og 1, 3 og 3 sporer hos hunnen.

Forvekslingsarter

Arten er svært lik Chaetopteryx villosa og Chaetopteryx sahlbergi. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa, inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten finnes spredt over hele landet. I Sør-Norge lever den først og fremst i indre strøk.

Levested og økologi

Arten lever først og fremst i større sjøer, men også i bekker og elver med steinbunn. Larven bygger et svakt buet, portabelt hus av bark og andre plantedeler. De voksne er dårlige flygere.

Flygetid

Fra slutten av august til begynnelsen av november. Arten er en av de seneste vårfluene om høsten.