Limnephilus griseus er en liten til middels stor vårflue med relativt smale, brune framvinger med lysere og mørkere flekker. Arten er utbredt over hele Norge. Larven lever i grunne, åpne dammer og i rolige partier i elver. Den bygger et svakt buet, portabelt hus av plantebiter og/eller sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 9,9–13,1 mm, framvinge hunn: 9,4–13,0 mm.

Kjennetegn

Limnephilus griseus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er relativt smal med skrått avskåret vingespiss, og er brun med lysere og mørkere flekker og et mer eller mindre tydelig, mørkt vingemerke (pterostigma). Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre små til middels store, brune Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over det meste av landet.

Levested og økologi

Arten lever i grunne, åpne dammer og i rolige partier i elver. Larven bygger et svakt buet, portabelt hus av plantebiter. Noen ganger inkorporerer den også sandkorn i huset, eller bygger huset utelukkende av sandkorn.

Flygetid

Fra slutten av mai til slutten av oktober.