Hydropsyche saxonica er en middels stor vårflue med relativt smale, trekantede, nesten ensfarget gulgrå framvinger. Arten forekommer på Østlandet, i Trøndelag og ellers spredt nord til Finnmark. Larven lever i partier med raskt flytende vann i bekker og mindre elver. Den bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested.

Størrelse

Framvinge hann: 10,9–13,8 mm, framvinge hunn: 11,4–14,8 mm.

Kjennetegn

Hydropsyche saxonica er en middels stor vårflue. Hunnen er gjerne noe større enn hannen. Framvingen er relativt smal, trekantet og nesten ensfarget gulgrå. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i både fram- og bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er hos hannen er gjerne like lang som eller noe lengre enn framvingen, men hos hunnen kortere enn framvingen. Sett ovenfra har antenneleddene karakteristiske diagonale lister som gir antennen et spiralsnodd inntrykk. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment lengre enn første segment, tredje segment kort, fjerde segment lengre enn tredje, femte segment omtrent like langt som de øvrige segmentene til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på de karakteristiske, diagonale listene på oversiden av antenneleddene. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene. Hos hunnene må genitaliene klares f.eks. i 10% kald kalilut (KOH) slik at de indre strukturene blir synlige.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord- og Sentral-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt på Østlandet og i Trøndelag, og finnes ellers spredt nord til Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i partier med raskt flytende vann i bekker og mindre elver. Larven bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av juli.

Referanser

Bongard T, Arnekleiv JV og Haug A (1991). Hydropsyche saxonica McLachlan, 1884 (Trichoptera, Hydropsychidae) new to Norway. Fauna norvegica Serie B 38: 27–29.