Oxyethira mirabilis er en meget liten vårflue med smale, gråbrune framvinger med svake lyse flekker. Arten er funnet noen få steder spredt i Sør- og Nord-Norge. Larven lever i små bekker og sig på myrer, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,4–3,1 mm, framvinge hunn: 2,3–3,2 mm.

Kjennetegn

Oxyethira mirabilis er en meget liten vårflue. Framvingen er smal og gråbrun med svake lyse flekker. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har meget spiss tupp og svært lange vingefrynser. Ribbenettet er redusert. Hodet har punktøyne. Antennen er ensfarget grå. Den er en del kortere enn framvingen hos hannen, betydelig kortere hos hunnen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på kombinasjonen av følgende trekk: midtskinneleggen har tre sporer, punktøyne finnes, og vingetuppene er meget tilspisset. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt på de Britiske Øyer og i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få steder spredt i Sør- og Nord-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i små bekker og sig som renner over starrbevokst mose på myrer. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til begynnelsen av august.