Limnephilus lunatus er en middels stor vårflue med smale, gulbrune framvinger med hvite og mørkere brune felter, og med et halvmåneformet, lyst parti i ytterkanten. Arten er vanlig og utbredt i Sør-Norge nord til Trøndelag, først og fremst langs kysten. Larven lever blant vegetasjonen i sjøer, elver og diker. Den bygger et rett, portabelt hus av plantebiter, sandkorn eller en blanding av begge.

Størrelse

Framvinge hann: 12,0–15,7 mm, framvinge hunn: 12,2–17,0 mm.

Kjennetegn

Limnephilus lunatus er en middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er gulbrun med hvite og mørkere brune felter. Midt på vingen finnes en lys, rombeformet flekk, og i ytterkanten finnes et halvmåneformet, lyst parti. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre middels store, brunlige Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over hele Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig og utbredt i Sør-Norge nord til Trøndelag. Den finnes mest langs kysten.

Lokalitet for Limnephilus lunatus ved Setertjern i Nordmarka i Oslo

Levested og økologi

Arten lever i sjøer, elver og diker. Larven lever blant vegetasjonen. Den bygger et rett, portabelt hus av plantebiter, sandkorn eller en blanding av begge.

Flygetid

Fra begynnelsen av juli til midten av oktober.

Lokalitet for Limnephilus lunatus ved Maridalsvannet i Oslo