Ironoquia dubia er en middels stor vårflue med svært brede, nesten ensfarget brune framvinger. Arten finnes spredt i Sørøst-Norge. Larven lever i bekker og sig i skogsområder. Den bygger et buet, portabelt hus av små plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 10,5–14,1 mm, framvinge hunn: 10,1–14,3 mm.

Kjennetegn

Ironoquia dubia er en middels stor vårflue. Framvingen er svært bred med avrundet vingespiss, og er nesten ensfarget brun. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som, eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Sørøst-, Mellom- og Nord-Europa, inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten finnes spredt i Sørøst-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i bekker og sig i skogsområder. Den finnes først og fremst i permanente bekker, men kan også leve i bekker som tørker ut om sommeren. Larven bygger et buet, portabelt hus av små plantebiter.

Flygetid

Fra august til september.