Silo pallipes er en liten til middels stor vårflue med korte, brede, mørkebrune vinger. Den er funnet over det meste av landet. Larven lever i bekker og mindre elver, ofte på sandbunn. Den bygger et karakteristisk portabelt hus med små steiner inkorporert langs sidekantene.

Hann av Silo pallipes

Hannen har karakteristiske, spatelformede hår på brystet, hodet og det første antenneleddet i tillegg til i en stripe midt på bakvingen.

Størrelse

Vinger hos hann av Silo pallipes

Hannen har en artskarakteristisk fold med spatelformede dufthår på bakvingen.

Framvinge hann 6,5–9 mm, framvinge hunn 8–11 mm.

Kjennetegn

Silo pallipes er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Vingene er korte og brede med kraftig behåring. Vingefargen er ensfarget mørkebrun. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i både fram- og bakvingen. Diskcelle finnes i framvingen mens mediancelle mangler i begge vingepar. Hannens bakvinge har en langsgående fold med modifiserte, spatelformede dufthår. Hannen har i tillegg spatelhår på hodet, maxillepalpen og det første antenneleddet. Hodet mangler punktøyne. Antennen er kortere enn framvingen. Det første antenneleddet er omtrent dobbelt så langt som hodet, kraftig og hårete. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen, fem segmenter hos hunnen. Hos hannen ligger maxillepalpen tett inntil hodet. Første og andre segment er korte, tredje segment er lengre og noe fortykket. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer. Bakkroppen har en kam med bakoverrettede tenner på undersiden av det sjette bukleddet. Kammen består av en bred, butt, midtre tann som er flankert av noen få, korte, spisse tenner på hver side. Tennene er kraftigere utviklet hos hannen enn hos hunnen, og hannen kan også ha antydning til tenner på det syvende bukleddet.

Forvekslingsarter

Arten skilles fra Goera pilosa ved at framvingen er mørkebrun, ikke gulbrun. Bakvingen hos hannen har en langsgående fold med modifiserte, spatelformede dufthår som mangler hos Goera pilosa. På undersiden av sjette bakkroppsledd har hannen én enkelt relativt lang, butt tann omgitt av flere mindre tenner, mens hannen hos Goera pilosa har flere lange, smale, spisse tenner.

Totalutbredelse

Arten har vest-palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert nordvestlige deler av Russland, men mangler på den Iberiske halvøya.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet over det meste av landet.

Levested og økologi

Arten lever i bekker og mindre elver, ofte på steinbunn. Larven bygger et karakteristisk, portabelt hus som består overveiende av sandkorn, men som i tillegg har små steiner inkorporert langs sidekantene.

Flygetid

Begynnelsen av juni til midten av august.

Lokalitet for Silo pallipes ved Finnerud i Nordmarka i Oslo