Adicella reducta er en liten vårflue med smale, okerfargete framvinger med et mørkere, buet tverrbånd i ytre del. Arten er funnet i kystnære områder i Sør-Norge. Larven lever blant vegetasjon og trerøtter i elver, bekker og flommark. Larven bygger et rett, portabelt hus av plantebiter, spesielt fine rotfragmenter, som er ordnet i en spiral.

Størrelse

Framvinge hann: 5,0–7,0 mm, framvinge hunn: 5,9–8,0 mm.

Kjennetegn

Adicella reducta er en liten vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er okerfarget med et mer eller mindre tydelig mørkt, buet tverrbånd i ytre del. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er ensfarget mørk eller lys og omtrent dobbelt så lang som framvingen. Første antenneledd er omtrent like langt som hodet. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment er lengre enn første segment, tredje segment er lengre enn andre segment, fjerde segment er like langt som første segment, og femte segment er omtrent like langt som eller noe lengre enn tredje segment. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med mange andre brunlige arter i familien. Typisk tegnede individer kan kjennes igjen på det mørke, buete tverrbåndet i ytre del av vingen. Sikker bestemmelse krever imidlertid at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark og Sverige.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet i kystnære områder i Sør-Norge nord til Vestland.

Lokalitet for Adicella reducta ved Bøelva i Bø, Telemark.

Levested og økologi

Arten lever i elver, bekker og flommark. Larven lever blant vegetasjon og trerøtter. Den bygger et rett, portabelt hus av plantebiter, spesielt fine rotfragmenter, som er ordnet i en spiral.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til midten av august.

Lokalitet for Adicella reducta ved Akerselva i Oslo.