Familien Ecnomidae omfatter i Norge kun arten Ecnomus tenellus. Arten er liten med relativt slanke, gul- og brunspraglete framvinger. Larven lever i sjøer og sakteflytende elver. Den spinner et fastsittende, traktformet fangstnett med rørformet skjulested mellom steiner eller løv av vannplanter.

Antall

Familien omfatter i Europa én slekt, Ecnomus, med to arter. I Norge finnes arten Ecnomus tenellus. Arten er utbredt i Sør-Norge og er også funnet i Sør-Trøndelag.

Kjennetegn

Den ene norske arten i familien er liten med framvingelengde 4–6 mm. Framvingen er relativt slank, gul- og brunspraglet. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er meget kort, andre segment litt lengre enn første, tredje litt lengre enn andre, fjerde litt lengre en tredje, og det femte segmentet er artikulert og omtrent så langt som segment 2–4 til sammen. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 sporer. Bakkroppen mangler trådaktig filament på siden av det femte bukleddet, et trekk som skiller familien fra familien Polycentropodidae. Ecnomus tenellus er for øvrig meget lik flere av artene i Polycentropodidae.

Økologi

Larven lever i sjøer og sakteflytende elver. Den spinner et fastsittende traktformet fangstnett mellom steiner eller løv av vannplanter. Fangstnettet ender i et rørformet skjulested hvor larven har tilhold.

Lokalitet for Ecnomus tenellus på Risøya i Tvedestrand, Aust-Agder