Limnephilus sparsus er en liten til middels stor vårflue med relativt smale, oftest nokså ensfarget mørkebrune framvinger, hver med en lys flekk i bakkanten. Arten er vanlig og utbredt over hele landet. Larven lever i små, gjerne temporære dammer, grøfter og sig, ofte på myrer. Den bygger et buet, portabelt hus av små tverrstilte plantebiter. Når larven lever på sand- eller grusbunn kan den også inkorporere sandkorn i huset eller bygge hele huset av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 9,3–13,1 mm, framvinge hunn: 11,2–15,0 mm.

Kjennetegn

Limnephilus sparsus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er relativt smal med skrått avskåret vingespiss, og er mørkebrun med en lys flekk i bakkanten. Grunnmønsteret varierer fra nesten ensfarget mørkebrunt til jevnt spraglet. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som, eller litt lengre enn, framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten er mørkere og mer ensfarget enn de fleste andre middels store Limnephilus-artene. Den kan likevel forveksles med flere andre arter, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig og utbredt over hele landet.

Levested og økologi

Arten lever i små, gjerne temporære dammer, grøfter og sig, ofte på myrer. Larven bygger et buet, portabelt hus av små tverrstilte plantebiter. Når larven lever på sand- eller grusbunn kan den også inkorporere sandkorn i huset eller bygge hele huset av sandkorn.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av oktober.