: Micropterna lateralis.

Micropterna lateralis er en middels stor til stor vårflue med svært brede, gulbrune, flekkete framvinger. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i sig og bekker i skogsområder. Den bygger et portabelt hus av biter av løv, unntaksvis av biter av bark eller sandkorn.

Micropterna lateralis (Stephens, 1837)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.