Phryganea grandis er en meget stor vårflue med brede, grålige framvinger. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i sjøer og rolige partier i elver. Den bygger et opptil 60 mm langt, portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Størrelse

Framvinge hann: 18,8–24,1 mm, framvinge hunn: 22,4–30,0 mm.

Kjennetegn

Phryganea grandis er en meget stor vårflue med bred framvinge. Hunnen er betydelig større enn hannen og har slankere vinger. Begge kjønn har gråbroket framvinge med en hvit, svartkantet prikk i ytre del. Hannens framvinge er noe mørkere og mer jevnt farget enn hunnens, som er lysegrå med kraftige mørke tegninger og en mørk langsgående strek som er smalt brutt på midten. Bakvingen er røykfarget og noe kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1, 2, 3 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen. Hos hunnen finnes gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar hos begge kjønn. Framvingen har en ekstra tverribbe mellom costa og subcosta nær vingespissen. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som eller litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fire segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske og første segment er kort. Beina er kraftige, med tallrike lange pigger. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten er svært lik Phryganea bipunctata. Hunnene kan skilles ved at den langsgående mørke streken på framvingen er bredt avbrutt på midten hos P. bipunctata men kun smalt avbrutt hos P. grandis. For sikker bestemmelse må man undersøke genitaliene. Arten ligner også flere arter i slekten Agrypnia men er betydelig større.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Phryganea grandis ved Setertjern i Nordmarka i Oslo

Levested og økologi

Arten lever i sjøer og rolige partier i elver. Larven bygger et opptil 60 mm langt, portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av august.

Lokalitet for Phryganea grandis ved Gjennestadvannet i Sandefjord, Vestfold