Hydropsyche contubernalis er en liten til middels stor vårflue med relativt smale, trekantede, grålige framvinger. Arten er utbredt på Østlandet og i Trøndelag. Larven lever i elver og bekker med stein- og grusbunn og er også funnet i større innsjøer. Den bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested.

Størrelse

Framvinge hann: 8,7–11,1 mm, framvinge hunn: 8,6–12,3 mm.

Kjennetegn

Hydropsyche contubernalis er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er gjerne noe større enn hannen. Framvingen er relativt smal, trekantet og grålig med lysere flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i både fram- og bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er omtrent like lang som eller noe kortere enn framvingen. Sett ovenfra har antenneleddene karakteristiske diagonale lister som gir antennen et spiralsnodd inntrykk. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment lengre enn første segment, tredje segment kort, fjerde segment lengre enn tredje, femte segment omtrent like langt som de øvrige segmentene til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på de karakteristiske, diagonale listene på oversiden av antenneleddene. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene. Hos hunnene må genitaliene klares f.eks. i 10% kald kalilut (KOH) slik at de indre strukturene blir synlige.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt på Østlandet og i Trøndelag.

Levested og økologi

Arten lever i elver og bekker med stein og grusbunn og er også funnet i større innsjøer. Larven bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Fra slutten av juni til slutten av september.