Ithytrichia clavata er en meget liten vårflue med smale, mørkegrå, hvitmønstrede framvinger. I Norge er arten hittil (2023) bare funnet i Hakadalselva nord for Oslo. Larven lever i elver og bekker, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,4–3,0 mm, framvinge hunn: 2,4–3,0 mm.

Kjennetegn

Ithytrichia clavata er en meget liten vårflue. Framvingen er smal og mørkegrå med hvite flekker. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har moderat spiss tupp og svært lange vingefrynser. Ribbenettet er redusert. Hodet har punktøyne. Antennen er betydelig kortere enn framvingen og er ensfarget grå. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med mange andre arter i familien, særlig Ithytrichia lamellaris. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er funnet sparsomt over det meste av Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er i Norge hittil (2023) kun funnet i Hakadalselva nord for Oslo.

Levested og økologi

Arten lever i elver og bekker. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

Juli.