Brachycentrus subnubilus er en liten til middels stor vårflue med brede, brune framvinger med et karakteristisk mønster av lysere flekker. Arten er funnet på indre Østlandet, i Trøndelag og i Finnmark. Larven lever i raskt flytende bekker og mindre elver. Den bygger et rett, portabelt hus.

Størrelse

Framvinge hann: 6,7–9,3 mm, framvinge hunn: 8,8–12,4 mm.

Kjennetegn

Brachycentrus subnubilus er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er gjerne større enn hannen. Framvingen er bred med brun grunnfarge og et karakteristisk mønster av lysere flekker. Hos hannen finnes gaffel 1, 2, 3 og 5 i framvingen, gaffel 1 og 5 i bakvingen. Hos hunnen finnes gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i framvingen men mangler i bakvingen. Mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet mangler punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske, hos hannen er andre segment lengre enn første og tredje segment. Skinneleggene har henholdsvis 2, 3 og 3 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan kjennes igjen på de brede, brune framvingene med det karakteristiske mønsteret av lyse flekker. Den kan forveksles med enkelte arter i familien Polycentropodidae, som Neureclipsis bimaculata eller Polycentropus flavomaculatus, men disse har noe smalere vinger, og andre vingetegninger, og har et filament på siden av det femte bakkroppssegmentet.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa og er også rapportert fra Japan.

Ubredelse i Norge

Arten er funnet i indre deler av Østlandet, i Trøndelag og i Troms og Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i raskt flytende bekker og mindre elver. Larven lever på vannplanter og grener og bygger et rett, portabelt hus. Første og andre larvestadium bruker små plantefragmenter til å konstruere hus som er firkantede i tverrsnitt. Eldre larver bygger hus av silke som er runde i tverrsnitt.  

Flygetid

Fra mai til begynnelsen av juli.

Lokalitet for Brachycentrus subnubilus på bredden av Mjøsa i Eidsvoll, Akershus

Lokaliteten er utypisk for arten da den vanligvis går i bekker og elver.