Hydatophylax infumatus er en middels stor vårflue med svært brede, ensfarget brune framvinger. Arten er funnet på det sentrale Østlandet, i indre deler av Sør-Norge og i Finnmark. Den lever blant døde plantedeler i permanente bekker og små elver i skogsområder. Larven bygger et kraftig, portabelt hus av bark, små pinner og barnåler.

Størrelse

Framvinge hann: 11,6–18,0 mm, framvinge hunn: 13,1–17,0 mm.

Kjennetegn

Hydatophylax infumatus er en middels stor vårflue. Framvingen er svært bred med avrundet vingespiss, og er ensfarget brun. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet på det sentrale Østlandet, i indre deler av Sør-Norge og i Finnmark.

Lokalitet for Hydatophylax infumatus ved Ellingsrudelva på Ellingsrud i Oslo

Levested og økologi

Arten lever i permanente bekker og små elver i skogsområder. Larven lever blant døde plantedeler. Den bygger et kraftig, portabelt hus av bark, små pinner og barnåler.

Flygetid

Fra midten av juni til begynnelsen av august.