Limnephilus flavicornis er en middels stor til stor vårflue med smale, lyst stråfargede framvinger med varierende grad av mørkere flekker. Arten er vanlig og utbredt i Sør-Norge og finnes spredt i Nord-Norge. Larven lever blant vegetasjonen i sjøer, dammer og elver. Den bygger et portabelt hus av blant annet pinner, bark, andre plantebiter og snegleskall.

Størrelse

Framvinge hann: 13,7–19,3 mm, framvinge hunn: 15,2–19,2 mm.

Kjennetegn

Limnephilus flavicornis er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er lyst stråfarget med mørkebrune flekker. Omfanget av de brune tegningene varierer sterkt, og enkelte eksemplarer kan være nesten ensfarget strågule, mens andre er kraftig brunmønstret. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Hannen har en kraftig «bart» i bakvingen, et parti med mørke, korte hår langs vingenerve R2. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Hann av Limnephilus flavicornis

Nesten ensfarget form

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre relativt store, brunlige Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig og utbredt i Sør-Norge, særlig langs kysten, og finnes spredt i Nord-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i mange ulike typer sjøer, dammer og elver, inkludert i brakkvann. Larven lever blant vegetasjonen, hvor den bygger et portabelt hus av blant annet pinner, bark, andre plantebiter og snegleskall.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av oktober.