Ecnomus tenellus er en liten vårflue med smale, gul- og brunspraglete framvinger. Arten er utbredt i Sør-Norge og er også funnet i Sør-Trøndelag. Larven lever i sjøer og sakteflytende elver. Den spinner et fastsittende, traktformet fangstnett med rørformet skjulested mellom steiner eller blader av vannplanter.

Størrelse

Framvinge hann: 4,3–5,7 mm, framvinge hunn: 5,1–7,2 mm.

Kjennetegn

Ecnomus tenellus er en liten vårflue. Hunnen er noe større enn hannen. Framvingen er smal, gul- og brunspraglete. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen men mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er like lang som eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er meget kort, andre segment litt lengre enn første, tredje litt lengre enn andre, fjerde litt lengre en tredje, femte segment omtrent så langt som andre, tredje og fjerde segment til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med flere arter i familien Polycentropodidae, som Polycentropus flavomaculatus og Holocentropus dubius, men arten mangler det trådaktige filamentet på hver side av det femte bukleddet, som kjennetegner familien Polycentropodidae. I felt kan den kjennes igjen på at den sitter med vingene flatere mot underlaget.

Hann av Ecnomus tenellus

Arten kan lett forveksles med flere arter i familien Polycentropodidae, men skiller seg i felt fra disse ved at den sitter med vingene flatere mot underlaget.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse og er også rapportert fra den orientalske regionen. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i Sør-Norge og er også funnet i Sør-Trøndelag.

Lokalitet for Ecnomus tenellus på Risøya i Tvedestrand, Aust-Agder

Levested og økologi

Arten lever i sjøer og sakteflytende elver. Larven spinner et fastsittende traktformet fangstnett mellom steiner eller blader av vannplanter. Fangstnettet ender i et rørformet skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Midten av juni til tidlig september.

Lokalitet for Ecnomus tenellus ved Øvre Toke i Drangedal, Telemark