Crunoecia irrorata er en liten vårflue med brede, gulbrune framvinger med avrundet tupp. Arten er utbredt i kystnære strøk i Sør-Norge nord til Trøndelag. Larven lever i grunnvannsforsynte bekker og sig. Den bygger et portabelt hus med firkantet tverrsnitt som består av løv- og barkbiter.

Størrelse

Framvinge hann: 5,5–6,6 mm, framvinge hunn: 6,0–6,5 mm.

Kjennetegn

Crunoecia irrorata er en liten vårflue. Framvingen er bred, oval og gulbrun med avrundet tupp. Bakvingen er kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1, 2 og 5 i framvingen, gaffel 1 i bakvingen. Hos hunnen finnes gaffel 1, 2, 3 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i framvingen, men mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Det første leddet er meget kraftig, betydelig lengre en hodet og er kledd med lange hår. Hos hannen er maxillepalpen kort og består bare av ett ledd. Hos hunnen består den av fem normale ledd. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Familien kan skilles fra de fleste andre vårfluer på det meget lange og hårete første antenneleddet. Den deler dette trekket med familien Goeridae, men kan skilles fra disse på at bakkroppen ikke har kammer med torner på undersiden. Arten er noe mindre enn, men ellers svært lik Lepidostoma hirtum. Hannene kan skilles på at hannen hos Lepidostoma hirtum har skjell på hodet og framvingene, samt at maxillepalpen er kraftig oppsvulmet. Begge kjønn kan skilles på detaljer i framvingens ribbemønster. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finnland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt men ikke vanlig i kystnære strøk i Sør-Norge nord til Trøndelag.

Lokalitet for Crunoecia irrorata i Lommedalen i Bærum, Akershus

Levested og økologi

Arten lever i grunnvannsforsynte bekker og sig. Larven bygger et portabelt hus med firkantet tverrsnitt av løv- og barkbiter.

Flygetid

Fra midten av juli til begynnelsen av august.