Familien Glossosomatidae omfatter i Norge tre arter i to slekter. Artene er små med relativt smale framvinger. Larvene lever i hurtigrennende elver og bekker med stein- og grusbunn. De bygger portable, skilpaddeskallignende hus av stein.

Antall

Familien omfatter i Europa fem slekter og litt over 50 arter. I Norge finnes tre arter fordelt på to slekter i to underfamilier. Underfamilien Glossosomatinae er representert med slekten Glossosoma med to arter. Glossosoma intermedium er funnet over det meste av landet. Glossosoma nylanderi er utbredt i innlandet i Sør-Norge nord til Trøndelag. Underfamilien Agapetinae er representert med slekten Agapetus med arten Agapetus ochripes. Den er utbredt i Sør-Norge nord til Trøndelag og er også påtruffet i Finnmark.

Kjennetegn

Familien omfatter små vårfluer. Framvingelengden er 3–5 mm hos Agapetus, 7–8 mm hos Glossosoma. Hunnene er gjerne litt større enn hannene. Vingene er relativt smale med duse, grå til brune tegninger. Hannene i slekten Glossosoma har en liten men tydelig flekk med modifiserte duftskjell ved basis av framvingen. Hos Glossosoma finnes gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes mens mediancelle mangler i begge vingepar. Hos Agapetus finnes gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 i framvingen, gaffel 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i framvingen mens mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment enda kortere, tredje lengre enn første og andre til sammen, fjerde litt lengre enn første segment, og femte segment er litt lengre enn fjerde. Femte segment er ikke artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer. Hos hunnen er midtbeinets skinnelegg og fot kraftig utvidet. Bakkroppen har en bakoverrettet plate eller pigg på undersiden av det sjette bukleddet. Hannen kan også ha en tilsvarende men mindre struktur på det syvende bukleddet.

Økologi

Larvene lever i relativt hurtigrennende elver og bekker. Glossosoma-artene er lokale og foretrekker stryk og noe mer hurtigrennende elver og bekker med steinsubstrat. Agapetus ochripes lever i noe mer sakterennende elver og bekker med stein- og grussubstrat, og kan være lokalt meget vanlig i større elver. Larvene bygger portable hus av stein. Huset har åpningen på undersiden og ligner et skilpaddeskall.