Lenarchus productus er en middels stor vårflue med brede, gulbrune framvinger med mørke og lyse felter. Arten er bare funnet én gang i Norge: i Alta i Finnmark i 1898. Larven lever på grusbunn i åpne pytter og små dammer. Den bygger et rett, portabelt hus av små plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 12,7–15,7 mm, framvinge hunn: 13,1–14,7 mm.

Kjennetegn

Lenarchus productus er en middels stor vårflue. Framvingen er bred med avrundet vingespiss, og er gulbrun med mørke og lyse felter. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med flere andre middels store Limnephilidae-arter med relativt brede framvinger, spesielt Rhadicoleptus alpestris. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa, inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er bare funnet én gang i Norge: i Alta i Finnmark i 1898. Det er uvisst om arten finnes i Norge i dag.

Levested og økologi

Arten lever på grusbunn i åpne pytter og små dammer. Larven bygger et rett, portabelt hus av små plantedeler.

Flygetid

Fra begynnelsen av juli til midten av september.

Referanser

McLachlan R (1899). Trichoptera, Planipennia and Pseudo-Neuroptera collected in Finmark in 1898 by Dr. T. A. Chapman and Mr. R. W. Lloyd. The Entomologist’s Monthly Magazine Ser. 2, 10: 28–30.