Asynarchus impar er en liten til middels stor vårflue med brede, gulbrune framvinger med enkelte lyse felter. Arten er funnet i Finnmark, hvor den lever i flompytter med gress og vierblader. Larven er ikke kjent.

Størrelse

Framvinge hann: 7,8–10,7 mm, framvinge hunn: 6,6–9,7 mm.

Kjennetegn

Asynarchus impar er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er bred med avrundet spiss, og er gulbrun med enkelte lyse felter. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som, eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre små til middels store Limnephilidae-arter med relativt brede, brunlige framvinger, spesielt artene i slektene Asynarchus og Anabolia. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa, inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er bare funnet i Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i flompytter med gress og vierblader. Larven er ikke kjent.

Flygetid

Fra begynnelsen av juli til begynnelsen av august.