Hydroptila vectis er en meget liten vårflue med smale, mørkegrå framvinger med svake lysegule flekker. Arten er hittil (2023) funnet i Akershus og i Finnmark. Larven lever i elver, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,9–3,7 mm, framvinge hunn: 3,1–4,6 mm.

Kjennetegn

Hydroptila vectis er en meget liten vårflue. Hunnen er ofte litt større enn hannen. Framvingen er smal og mørkegrå med svake lysegule flekker. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har moderat spiss tupp og svært lange vingefrynser. Ribbenettet er kraftig redusert. Hodet mangler punktøyne. Antennen er betydelig kortere enn framvingen og er ensfarget mørkegrå eller har et lyst tverrbånd. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er korte. Skinneleggene har henholdsvis 0, 2 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien ved at midtskinneleggen kun har to sporer, mot tre hos de øvrige slektene. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten er utbredt i den palearktiske og orientalske regionen. Den er funnet over det meste av Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er hittil (2023) funnet i Akershus og i Finnmark.

Lokalitet for Hydroptila vectis ved Ljanselva i Oslo

Levested og økologi

Arten lever i elver. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

August.

Litteratur

Andersen T og Olsen KM (2022). On the occurrence of Hydroptila vectis Curtis, 1834 (Trichoptera, Hydroptilidae) in Norway, with notes on four other rare species. Norwegian Journal of Entomology 69: 222–228.