Limnephilus vittatus er en liten til middels stor vårflue med smale, gulbrune framvinger som hver har en stor, lys, kileformet flekk langs midten av vingen. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i åpne, grunne, fisketomme dammer med stein-, grus- eller sandbunn. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 6,9–10,7 mm, framvinge hunn: 8,5–11,0 mm.

Kjennetegn

Limnephilus vittatus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er gulbrun med en stor, lys, kileformet flekk langs midten av vingen. Bakkanten av flekken er gjerne kantet med et mørkebrunt parti. Vingemerket (pterostigma) er mer eller mindre tydelig og mørkt. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Hann av Limnephilus vittatus

Uvanlig ensfarget form

Forvekslingsarter

Arten kan som regel kjennes igjen på den karakteristiske lange, lyse kilen i framvingen. Også Limnephilus elegans har imidlertid noe lignende tegninger. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Limnephilus vittatus i brakkvannssump i Bjerka i Hemnes, Nordland

Levested og økologi

Arten lever i åpne, grunne, fisketomme dammer med stein-, grus- eller sandbunn. Larven bygger et buet, portabelt hus av sandkorn. Framenden av huset har en utskjæring på oversiden.

Flygetid

Fra slutten av juni til midten av oktober.