Limnephilus affinis er en middels stor vårflue med smale, lyst brune framvinger, vanligvis med et tydelig, mørkt vingemerke. Arten er utbredt i kystnære områder over det meste av landet. Larven lever i brakkvann langs kysten, ofte på sand og grusbunn med takrør, men også blant blæretang. Den bygger et portabelt hus av sandkorn eller plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 10,4–14,0 mm, framvinge hunn: 10,6–14,4 mm.

Kjennetegn

Limnephilus affinis er en middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er vanligvis ganske lyst gulbrun til gråbrun med svakt spraglemønster og med et tydelig, mørkt vingemerke (pterostigma). Individer med mer utbredte, mørke tegninger forekommer også. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre middels store, brune Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i kystnære områder over det meste av landet.

Lokalitet for Limnephilus affinis i brakkvannssump i Bjerka i Hemnes, Nordland

Levested og økologi

Arten lever i brakkvann og i temporære pytter langs kysten, ofte på sand og grusbunn med takrør, men også blant blæretang. Larven bygger et portabelt hus som enten kan bestå av sandkorn og være svakt buet, eller kan bestå av plantebiter og være rett.

Flygetid

Fra slutten av mai til slutten av juli.

Hann av Limnephilus affinis

I ferd med å rense antennene med frambeina.