Oecetis ochracea er en middels stor vårflue med smale, lyst stråfargete framvinger. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever på mudder-, sand- eller grusbunn i sjøer og sakteflytende elver og kan også forekomme i brakkvann. Den bygger et svakt buet, portabelt hus som består hovedsakelig av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 10,6–13,8 mm, framvinge hunn: 10,6–13,7 mm.

Kjennetegn

Oecetis ochracea er en middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er lyst stråfarget og delvis gjennomsiktig uten prikker eller streker. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1 og 5 i finnes i begge vingepar. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er ensfarget og mer enn dobbelt så lang som framvingen. Første antenneledd er omtrent like langt som eller litt lengre enn hodet. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er ganske langt, andre segment er kort, tredje segment er lengre enn første segment, fjerde segment er litt kortere enn tredje segment, og femte segment er kortere enn første segment. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 2 sporer.

Hann av Oecetis ochracea

Blekt individ

Forvekslingsarter

Arten kan skilles fra de øvrige artene i slekten på at framvingen helt mangler mørke flekker. Den kan til gjengjeld forveksles med flere andre middels store grågule arter i familien, blant annet i slektene Ceraclea og Triaenodes. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt i hele Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i lavlandet over hele landet.

Lokalitet for Oecetis ochracea ved Storvatnet i Hattfjelldal, Nordland.

Levested og økologi

Arten lever i sjøer og sakteflytende elver med mudder-, sand- eller grusbunn, og kan også forekomme i brakkvann. Larven bygger et svakt buet, portabelt hus av sandkorn og kan også inkorporere enkelte plantebiter.

Flygetid

Fra midten av juni til begynnelsen av oktober.

Lokalitet for Oecetis ochracea på Risøya i Tvedestrand, Aust-Agder.