Anabolia nervosa er en middels stor vårflue med middels brede, brune framvinger med svake, lyse flekker. Arten er utbredt på Østlandet og i Midt-Norge nord til Nordland. Larven lever hovedsakelig på sandbunn i sjøer. Den bygger et portabelt hus hovedsakelig av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 12,0–15,6 mm, framvinge hunn: 11,0–15,3 mm.

Kjennetegn

Anabolia nervosa er en middels stor vårflue. Framvingen er middels bred med avrundet spiss, og er forholdsvis ensfarget gulbrun til brun med noen få svake, lyse flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen, og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Hann av Anabolia nervosa

Lys fargevariant

Hann av Anabolia nervosa

Mørk fargevariant

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre middels store Limnephilidae-arter med relativt brede, brunlige framvinger, spesielt Anabolia laevis. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den finnes i Sørvest-, Mellom- og Nord-Europa, inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt på Østlandet og finnes spredt i Midt-Norge og i Nordland.

Anabolia nervosa i paring

Levested og økologi

Arten lever på sandbunn i sjøer, men kan også finnes i bekker. Larven bygger et portabelt hus hovedsakelig av sandkorn. Femte larvestadium kan inkorporere lengre pinner i huset.

Flygetid

Fra midten av august til slutten av september.

Lokalitet for Anabolia nervosa på Sundtangen i Lillestrøm, Akershus