Oligotricha striata er en middels stor vårflue med ensfarget mørkebrune framvinger og oransje halskrage. Arten er utbredt over det meste av landet, men er bare funnet et fåtall ganger. Larven lever i stillestående vann som pytter, dammer og grøfter. Den bygger et portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Størrelse

Framvinge hann: 13,3–16,0 mm, framvinge hunn: 14,6–18,0 mm.

Kjennetegn

Oligotricha striata er en middels stor, ensfarget mørkebrun vårflue med oransje halskrage. Hunnen er litt større enn hannen. Framvingen er svært bred, oval og ensfarget mørkebrun. Den er nærmest hårløs og kan virke skinnende blank. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i framvingen hos begge kjønn, gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen hos hannen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen hos hunnen. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar hos begge kjønn. Framvingen har en ekstra tverribbe mellom costa og subcosta nær vingespissen. Hodet har punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fire segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske og første segment er kort. Beina er kraftige, med tallrike lange pigger. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten er lett kjennelig på de ensfarget mørkebrune, nærmest hårløse framvingene og den oransje halskragen. Også Limnephilus coenosus har mørkebrune vinger og oransje halskrage, men denne har også spredt lys behåring og lyse flekker på vingene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er funnet i Nord- og Sentral-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over det meste av landet, men er bare funnet et fåtall ganger.

Levested og økologi

Arten lever i stillestående vann som pytter, dammer og grøfter. Larven bygger et rett, portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform. Hos tidlige larvestadier kan huset være svakt buet.

Flygetid

Fra slutten av mai til midten av juli.