Oxyethira falcata er en meget liten vårflue med smale, gråbrune framvinger med svake, lysere tegninger. Arten er funnet noen få steder spredt over hele landet. Larven lever i sig og bekker, ofte i myrlendt terreng, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,1–3,1 mm, framvinge hunn: 2,3–3,5 mm.

Kjennetegn

Oxyethira falcata er en meget liten vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er smal og gråbrun, med svake, lysere tegninger.  Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har meget spiss tupp og svært lange vingefrynser. Ribbenettet er redusert. Hodet har punktøyne. Antennen er ensfarget grå. Den er noe kortere enn framvingen hos hannen, betydelig kortere hos hunnen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på kombinasjonen av følgende trekk: midtskinneleggen har tre sporer, punktøyne finnes, og vingetuppene er meget tilspisset. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er funnet i det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få steder spredt over hele landet.

Levested og økologi

Arten lever i sig og bekker, ofte i myrlendt terreng. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

I juni og juli.