Familien Odontoceridae omfatter i Norge arten Odontocerum albicorne. Denne er bare funnet én gang, i elva Litleåna i Vest-Agder. Larven lever i hurtigrennende bekker med steinsubstrat. Den bygger et svakt buet, portabelt hus av sandkorn.

Antall

Familien omfatter i Europa én slekt, Odontocerum, med tre arter. I Norge finnes arten Odontocerum albicorne. Denne er kun kjent fra elva Litleåna i Lyngdal i Vest Agder, hvor det ble funnet flere larver i 2005 (Jensen 2007).

Kjennetegn

Antennen til Odontocerum albicorne er sagtannet

Den ene norske arten i familien er middels stor med framvingelengde 12–19 mm. Hunnen er noe større enn hannen. Framvingen er relativt smal, grå til beige med karakteristisk mørkt ribbenett og mørke tegninger. Bakvingen er tydelig kortere enn framvingen. Hos hannen er bakvingens analområde trukket ut i en spiss fold. Gaffel 1 og 2 finnes i begge vingepar hos hannen, gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar hos hunnen. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet mangler punktøyne. Antennen er mye lengre enn framvingen og er sagtannet på innsiden/undersiden (familiekjennetegn). Det første leddet er kraftig og sylindrisk, lengre enn hodet. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn og er meget lang og kraftig med kraftig behåring. Første og andre segment er relativt korte, tredje segment er nær dobbelt så langt som andre, fjerde og femte segment er enda lengre og smalere. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Økologi

Larven lever i hurtigrennende bekker med steinsubstrat. Den bygger et svakt buet, portabelt hus av sandkorn.

Referanser

Jensen CS (2007). Odontocerum albicorne (Scopoli, 1763) (Trichoptera, Odontoceridae) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 54: 19-20.