Orthotrichia tragetti er en meget liten vårflue med smale, gråbrune framvinger med lange, hvite hår langs fram- og bakkanten. I Norge er arten hittil (2023) bare funnet ved Bogstadvannet i Oslo og Gjennestadvannet i Vestfold. Larven lever i næringsrike sjøer og sakteflytende elver, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,6–3,1 mm, framvinge hunn: 2,8–3,3 mm.

Kjennetegn

Orthotrichia tragetti er en meget liten vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er smal og mørkt gråbrun med lange, hvite hår langs fram- og bakkanten. I hvile danner de hvite hårene langs bakkanten en tydelig lys stripe langs ryggen av dyret. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har spiss tupp og redusert ribbenett. Hodet mangler punktøyne. Antennen er lys med eller uten mørkere bånd. Den er noe kortere enn framvingen hos hannen, betydelig kortere hos hunnen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på den karakteristiske lyse ryggstripen, samt på kombinasjonen av at midtskinneleggen har tre sporer og at hodet mangler punktøyne. Arten kan lett forveksles med de to andre artene i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er funnet i flere europeiske land inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er i Norge hittil (2023) kun funnet ved Bogstadvannet i Oslo, hvor flere individer ble funnet i 2004, samt ved Gjennestadvannet i Sandefjord i Vestfold, hvor arten ble påvist i 2023.

Lokalitet for Orthotrichia tragetti ved Bogstadvann i Oslo

Levested og økologi

Arten lever i næringsrike sjøer og sakteflytende elver. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

Fra begynnelsen av juli til midten av august.

Lokalitet for Orthotrichia tragetti ved Gjennestadvannet i Sandefjord, Vestfold