Limnephilus centralis er en liten til middels stor vårflue med smale, nærmest ensfarget gulbrune framvinger. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever blant vegetasjon og dødt løv i bekker, sig og små dammer med sand- eller grusbunn. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn, unntaksvis med enkelte plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 9,2–11,9 mm, framvinge hunn: 8,9–12,2 mm.

Kjennetegn

Limnephilus centralis er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er vanligvis nesten ensfarget gulbrun med svake, lysebrune tegninger i fremre del av vingetuppen og langs bakkanten. Helt ensfarget gule individer forekommer, og unntaksvis kan man finne individer med mer utbredte, mørke tegninger. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som, eller litt kortere enn, framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Hann av Limnephilus centralis

Kontrastrik form

Hann av Limnephilus centralis

Streket form

Hann av Limnephilus centralis

Mørk form

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre små til middels store, gule eller brune Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Limnephilus centralis ved Finnerud i Nordmarka i Oslo

Levested og økologi

Arten lever i bekker, sig og små dammer med sand- eller grusbunn. Larven lever blant vegetasjon og dødt løv. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn, unntaksvis med enkelte plantebiter.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av september.

Lokalitet for Limnephilus centralis ved Granåsen på Røros, Sør-Trøndelag