Limnephilus fuscinervis er en middels stor vårflue med smale, lyst gulbrune framvinger med svake, mørkere ribbetegninger. Arten er funnet på Østlandet, i Møre og Romsdal og i Trøndelag. Larven lever blant frodig vegetasjon i sjøer, dammer og små elver. Den bygger et portabelt hus av overlappende plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 10,5–13,5 mm, framvinge hunn: 10,3–14,5 mm.

Kjennetegn

Limnephilus fuscinervis er en middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er ensfarget lyst gulbrun med svake, mørke tegninger langs vingeribbene, særlig i ytre del av vingen. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe lengre enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med flere andre små til middels store Limnephilus-arter, særlig Limnephilus centralis, Limnephilus femoratus og Limnephilus nigriceps. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet på Østlandet, i Møre og Romsdal og i Trøndelag.

Lokalitet for Limnephilus fuscinervis på Sundtangen i Lillestrøm, Akershus

Levested og økologi

Arten lever i sjøer, dammer og små elver med frodig vegetasjon. Larven bygger et portabelt hus av overlappende plantebiter.

Flygetid

Fra slutten av juni til slutten av september.