Ithytrichia lamellaris er en meget liten vårflue med smale, grå, hvitmønstrede framvinger. Arten er utbredt over det meste av landet. Larven lever i små elver og bekker. Den bygger et ovalt, portabelt hus av kun silkesekret.

Størrelse

Framvinge hann: 2,9–3,4 mm, framvinge hunn: 2,5–3,4 mm.

Kjennetegn

Ithytrichia lamellaris er en meget liten vårflue. Framvingen er smal og grå med hvite flekker. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har moderat spiss tupp og svært lange vingefrynser. Ribbenettet er redusert. Hodet har punktøyne. Antennen er betydelig kortere enn framvingen og er lys med mørkere tupp. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med mange andre arter i familien, særlig Ithytrichia clavata. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er funnet over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over det meste av landet.

Lokalitet for Ithytrichia lamellaris ved Strekan i Lunner, Oppland

Levested og økologi

Arten lever i små elver og bekker. Larven bygger et ovalt, portabelt hus av kun silkesekret.

Flygetid

Midten av juni til begynnelsen av september.

Lokalitet for Ithytrichia lamellaris ved Mysenelva i Eidsberg, Østfold