Limnephilus diphyes er en liten til middels stor vårflue med brede, brune framvinger med lysere felter. Arten er i Norge bare funnet i Finnmark. Larven lever i små dammer på åpne, fuktige myrer, gjerne blant torvmose under grener av bjørk eller vier. Den bygger et flattrykt, portabelt hus av runde biter av løv eller bark.

Størrelse

Framvinge hann: 9,5–12,8 mm, framvinge hunn: 8,1–11,1 mm.

Kjennetegn

Limnephilus diphyes er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er bred med skrått avskåret vingespiss, og er brun med lysere felter og gjerne med et mer eller mindre tydelig vingemerke (pterostigma). Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre små brune Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er kun funnet i Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i små dammer på åpne, fuktige myrer, gjerne under grener av bjørk eller selje. Larven lever blant torvmose. Den bygger et flattrykt, portabelt hus av runde biter av løv eller bark.

Flygetid

Fra midten av juni til midten av september.

Referanser

Andersen T og Hagenlund LK (2012). Caddisflies (Trichoptera) from Finnmark, northern Norway. Norwegian Journal of Entomology 59: 133–154.

Tobias W (1976). Köcherfliegen und Steinfliegen einiger Gewässer in Sör Varanger (Nord-Norwegen). V. Limnephilus minusculus (Banks 1907) neu für Europa. Entomologische Zeitschrift 86: 121–125.