Ceraclea perplexa er en liten til middels stor vårflue med smale, brune framvinger med en svak, lysere flekk langs bakkanten. Arten er funnet noen få steder på indre Østlandet og i Nord-Norge. Larven lever i bekker og elver med stein- eller grusbunn. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 9,1–12,3 mm, framvinge hunn: 7,8–9,7 mm.

Kjennetegn

Ceraclea perplexa er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er noe mindre enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er brun med en svak, lysere flekk langs bakkanten. Bakvingen er kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1 og 5 i begge vingepar. Hos hunnen finnes gaffel 1, 3, og 5 i framvingen og gaffel 1 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har tydelige lyse og mørke ringer og er mer enn dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Første antenneledd er oppsvulmet og noe kortere enn hodet. Maxillepalpen er sterkt hårete og har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment er meget langt, tredje segment er middels langt, fjerde segment er langt, og femte segment er fleksibelt og omtrent like langt som eller noe kortere enn fjerde segment. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 2 sporer. Sporene på framskinneleggen er gjerne svært korte.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre Ceraclea-arter med lys flekk langs bakkanten av bakvingen, særlig Ceraclea albimacula, Ceraclea annulicornis og Ceraclea dissimilis. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet et fåtall steder på indre Østlandet og i Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i bekker og elver med stein- eller grusbunn. Larven bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til begynnelsen av juli. I Nord-Norge flyr arten noe senere.