Limnephilus politus er en liten til middels stor vårflue med relativt brede, lyst gulbrune framvinger med svak brunspragling. Arten er funnet på Østlandet, i Nordland og i Finnmark. Larven lever i sjøer og sakteflytende elver med rik vegetasjon. Den bygger et kraftig, portabelt hus av tverrstilte plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 13,5–16,0 mm, framvinge hunn: 9,9–16,3 mm.

Kjennetegn

Limnephilus politus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er middels bred med skrått avskåret vingespiss, og er lyst gulbrun med svak mørk brunspragling som er tydeligst langs ytterkanten og langs bakkanten. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hunnene kan i noen grad være kortvingede (brachyptere). Hodet har punktøyne. Antennen er noe lengre enn framvingen hos hannen og om lag like lang som framvingen hos hunnen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre små til middels store Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den finnes i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet på Østlandet, i Nordland og i Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i sjøer og sakteflytende elver med rik vegetasjon. Larven bygger et kraftig, portabelt hus av tverrstilte plantebiter.

Flygetid

Fra slutten av juli til midten av oktober.