Apatania hispida er en liten vårflue med smale, lysegrå framvinger med skrått avskåret tupp. Arten er utbredt fra Vestlandet og indre deler av Østlandet nordover til Nord-Norge. Larven lever i kilder og smeltevannssig i høyfjellet. Den bygger et buet, portabelt hus av små steiner. Arten formerer seg rent partenogenetisk.

Størrelse

Framvinge hunn: 6,7–9,5 mm.

Kjennetegn

Apatania hispida er en liten vårflue. Framvingen er smal og relativt ensfarget lysegrå med skrått avskåret tupp. Vingemerket er stort og relativt mørkt, og er avgrenset av en tverribbe innad. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes i framvingen, men mangler i bakvingen. Mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen, og fem segmenter hos hunnen. Første segment er kort hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på at subcosta i framvingen ender i en tverribbe der vingemerket starter. Artene i slekten Apatania kan i praksis ikke skilles på utseendet, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt fra Vestlandet og de indre, nordlige delene av Østlandet nordover til Nord-Norge.

Lokalitet for Apatania hispida ved Stuorraoaivi i Storfjord, Troms

Levested og økologi

Arten lever i kilder og smeltevannssig i høyfjellet. Larven bygger et buet, portabelt hus av små steiner. Arten formerer seg rent partenogenetisk.

Flygetid

Fra slutten av juni til slutten av juli.