Orthotrichia angustella er en meget liten vårflue med smale, grå framvinger med lange, hvite hår langs fram- og bakkanten. Arten er hittil (2023) med sikkerhet kun funnet i Østfold. Larven lever i stillestående eller sakteflytende vann, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,7–3,1 mm, framvinge hunn: 2,7–3,5 mm.

Kjennetegn

Orthotrichia angustella er en meget liten vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er smal og grå med lange, hvite hår langs fram- og bakkanten. I hvile danner de hvite hårene langs bakkanten en tydelig lys stripe langs ryggen av dyret. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Hannen har en rekke mørke skjell langs basis av costa. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har spiss tupp og redusert ribbenett. Hodet mangler punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen hos hannen, betydelig kortere hos hunnen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på den karakteristiske lyse ryggstripen, samt på kombinasjonen av at midtskinneleggen har tre sporer og at hodet mangler punktøyne. Arten kan lett forveksles med de to andre artene i slekten, og sikker bestemmelse krever i utgangspunktet at man undersøker genitaliene. Hannen kan imidlertid også kjennes igjen på raden med mørke skjell ved basis av framvingen.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark og Sverige.

Utbredelse i Norge

Arten er hittil (2023) med sikkerhet kun funnet i Østfold.

Levested og økologi

Arten lever i stillestående eller sakteflytende vann. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

August.