Beraea maurus er en meget liten vårflue med middels brede, svarte framvinger med avrundet tupp. Arten er hittil (2023) kun funnet noen få steder i Sør-Norge. Larven lever blant mose og dødt løv i sig på kalkgrunn. Den bygger et portabelt, buet hus av små sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 4,0–5,2 mm, framvinge hunn: 4,0–5,2 mm.

Kjennetegn

Beraea maurus er en meget liten vårflue. Framvingen er middels bred og nesten ensfarget svart med avrundet tupp. Hannen har en flekk med duftskjell ved basis av framvingen. Bakvingen er kortere enn framvingen. Ribbenettet i vingene er sterkt modifisert og meget forskjellig hos hann og hunn. Diskcelle mangler i begge vingepar. Hodet er mye bredere enn langt og har to store, hårete vorter langs bakkanten. Punktøyne mangler. Antennen er omtrent like lang som framvingen. Det første leddet er kraftig og hårete, og gjerne like langt som eller litt lengre enn hodet. Maxillepalpen har fem ledd hos begge kjønn. Hos hannen er maxillepalpen meget lang og kraftig med sterk behåring. Første ledd er kort, resterende ledd er lange og av omtrent samme størrelse. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med flere andre små, mørke vårfluer. Arten er særlig lik Beraea pullata, men hannene kan skilles på fasongen på duftflekken innerst på framvingen. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i det meste av Europa inkludert Norge, Danmark og Sverige.

Utbredelse i Norge

Arten er hittil (2023) kun funnet noen få steder i Sør-Norge.

Levested og økologi

Arten lever blant mose og dødt løv i sig på kalkgrunn. Larven bygger et portabelt, buet hus med rundt tverrsnitt av små sandkorn.

Flygetid

August.