Agrypnia picta er en middels stor vårflue med smale, gulbrune framvinger. Arten er funnet spredt over det meste av landet. Larven lever blant vannplanter i dammer i myrområder. Den bygger et portabelt hus av relativt store biter av plantemateriale.

Størrelse

Framvinge hann: 10,9–15,7 mm, framvinge hunn: 11,8–16,5 mm.

Kjennetegn

Agrypnia picta er en middels stor vårflue. Hunnen er litt større enn hannen. Framvingen er smal og gulbrun med svake, mørkere brune tegninger og med en mer eller mindre tydelig lys flekk nær bakhjørnet. Tidvis kan vingen være nesten ensfarget gulbrun. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1, 2, 3 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen. Hos hunnen finnes gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar hos begge kjønn. Framvingen har en ekstra tverribbe mellom costa og subcosta nær vingespissen. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som eller litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fire segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske og første segment er kort. Beina er kraftige, med tallrike lange pigger. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre arter i slekten Agrypnia, men skiller seg fra de fleste artene unntatt A. pagetana ved at framvingen er mer gulbrun. Arten minner i vingefasong og tegninger også om enkelte arter i familien Limnephilidae. For sikker bestemmelse må man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er funnet fra England og Fennoskandia østover til Kina.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet spredt over det meste av landet.

Lokalitet for Agrypnia picta ved Holmvatnet i Gildeskål, Nordland

Levested og økologi

Arten lever i dammer i myrområder. Larven lever blant vannplanter og bygger et portabelt hus av relativt store biter av plantemateriale.

Flygetid

Fra midten av mai til slutten av juli.

Lokalitet for Agrypnia picta ved Kiskvatnet i Misværdalen i Bodø, Nordland