Athripsodes aterrimus er en liten til middels stor vårflue med smale framvinger som varierer fra lyst beige til nesten svarte. Arten er utbredt i Sør-Norge og funnet spredt i Nord-Norge. Larven lever i bekker, elver og sjøer. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Hann av Athripsodes aterrimus

Brun variant

Størrelse

Framvinge hann: 7,2–10,0 mm, framvinge hunn: 8,0–10,2 mm.

Kjennetegn

Athripsodes aterrimus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er ensfarget brunlig, ofte med en svak lys flekk langs bakkanten. Grunnfargen varierer meget, fra lyst beige via nøttebrun til nesten svart. Bakvingen er kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1 og 5 i begge vingepar. Hos hunnen finnes gaffel 1, 3, og 5 i framvingen, 1 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har tydelige lyse og mørke ringer og er lengre enn framvingen. Første antenneledd er oppsvulmet og noe kortere enn hodet. Maxillepalpen er sterkt hårete og har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment er meget langt, tredje segment er middels langt, fjerde segment er langt, og femte segment er fleksibelt og omtrent like langt som eller noe kortere enn fjerde segment. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 2 sporer. Sporene på framskinneleggen er gjerne svært korte.

Hann av Athripsodes aterrimus

Beige variant

Hann av Athripsodes aterrimus

Svart variant

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med mange andre relativt ensfargete arter i familien. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i Sør-Norge og er funnet spredt i Nord-Norge.

Lokalitet for Athripsodes aterrimus ved Trehørningen i Nordmarka i Oslo.

Levested og økologi

Arten lever i bekker, elver og sjøer. Larven bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Flygetid

Fra midten av juni til midten av august.

Lokalitet for Athripsodes aterrimus ved Kiskvatnet i Misværdalen i Bodø, Nordland.