Limnephilus stigma er en middels stor vårflue med relativt smale, gulbrune framvinger med svake mørkere brune felter, og oftest med et stort, mørkt vingemerke. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i dammer, sjøer og sakteflytende elver med rik vegetasjon. Den bygger et tønneformet, portabelt hus av plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 12,4–16,7 mm, framvinge hunn: 13,1–16,8 mm.

Kjennetegn

Limnephilus stigma er en middels stor vårflue. Framvingen er relativt smal med skrått avskåret vingespiss, og er gulbrun med svake mørkere brune felter. Vingemerket (pterostigma) er vanligvis tydelig, stort og mørkt. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre middels store, gulbrune Limnephilus-arter, særlig med Limnephilus decipiens som også ofte har ganske svakt tegnede, lyse vinger og et mørkt vingemerke. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Limnephilus stigma i Breivikdalen i Gildeskål, Nordland

Levested og økologi

Arten lever i dammer, sjøer og sakteflytende elver med rik vegetasjon. Larven bygger et tønneformet, portabelt hus av plantebiter.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til midten av oktober.