Apatania zonella er en liten vårflue med smale, grå framvinger med skrått avskåret tupp. Arten er meget hardfør og er utbredt over det meste av landet samt på Bjørnøya og Svalbard. Larven lever i bekker, og i høyfjellet også i innsjøer. Den bygger et buet, portabelt hus av små steiner. Arten formerer seg hovedsakelig partenogenetisk, men hanner påtreffes sporadisk.

Størrelse

Framvinge hann: 7,5–9,3 mm, framvinge hunn: 7,3–9,9 mm.

Kjennetegn

Apatania zonella er en liten vårflue. Framvingen er nokså ensfarget grå med skrått avskåret tupp. Vingemerket er stort og relativt mørkt, og er avgrenset av en tverribbe innad. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes i framvingen, men mangler i bakvingen. Mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen, og fem segmenter hos hunnen. Første segment er kort hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på at subcosta i framvingen ender i en tverribbe der vingemerket starter. Artene i slekten Apatania kan i praksis ikke skilles på utseendet, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over det meste av landet, samt på Bjørnøya og Svalbard. Det er den eneste vårfluearten på Svalbard.

Lokalitet for Apatania zonella i Breivikdalen i Gildeskål, Nordland

Levested og økologi

Arten lever i bekker med steinbunn, i høyfjellet også i innsjøer. Den er meget hardfør. Larven bygger et buet, portabelt hus av små steiner. Arten formerer seg hovedsakelig partenogenetisk, men hanner påtreffes sporadisk.

Flygetid

Fra begynnelsen av juli til midten av august.