Anabolia brevipennis er en liten til middels stor vårflue med brede, nesten ensfargete brune framvinger med bølget ytterkant. Arten er utbredt over det meste av landet. Larven lever blant dødt løv i grunne pytter, småvann og grøfter. Den bygger et rett, portabelt hus med trekantet tverrsnitt av bark eller andre plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 9,0–12,4 mm, framvinge hunn: 8,8–12,5 mm.

Kjennetegn

Anabolia brevipennis er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er bred og nokså ensfarget brun med et par svake, lysere flekker. Vingens ytterkant er svakt bølget og som regel mørkere brun enn resten av vingen. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som eller litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten ligner på andre brune, bredvingede Limnephilidae-arter, men kan kjennes igjen på at vingens ytterkant er svakt bølget. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Lokalitet for Anabolia brevipennis ved Fustvatnet i Vefsn, Nordland

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over det meste av landet.

Levested og økologi

Arten lever i grunne, permanente eller temporære pytter og småvann samt i grøfter med sakteflytende vann. Larven lever blant dødt løv på bunnen. Den bygger et rett, portabelt hus med trekantet tverrsnitt av bark eller andre plantedeler.

Lokalitet for Anabolia brevipennis i Breivikdalen i Gildeskål, Nordland

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til begynnelsen av oktober.